'Wake up Call' Workshop ‘Your Worst Nightmare’

Who’s responsable ?

Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van informatie. De hoeveelheid informatie waarInformatie beveiliging voor bedrijven: workshop en training organisaties gebruik van maken groeit stormachtig en bevindt zich in een netwerk van systemen over heel de wereld. De toegang tot de voor uw bedrijfsvoering noodzakelijke  informatie wisselt voortdurend door het gebruik van laptops, tablets en smartphones. De risico’s waaraan de informatie blootstaat nemen door deze ontwikkelingen enorm  toe!

 

Waarom deze ‘Wake up Call’workshop?


Zowel overheden, brancheverenigingen en  dienstverleners op het gebied van cyber security concluderen in haar rapporten dat:

  • de potentiële impact van cyberaanvallen en verstoringen toeneemt door snelle digitalisering.
  • de dreiging die uitgaat van criminelen en statelijke actoren onverminderd groot blijft.
  • “het creëren en onderhouden van bewustwording een rand-voorwaardelijke maatregel is”
  • “zonder bewustwording op alle niveaus (van bestuurders tot medewerkers tot consumenten) andere maatregelen al snel minder effectief zijn”.

Wat gaat u doen tijdens deze workshop?


U bekijkt en analyseert samen met medebestuurders, ICT-verantwoordelijken en andere stakeholders binnen uw organisatie, een  getoond cybersecurity incident. Vanuit het perspectief van alle aanwezige stakeholders worden de belangen en de impact van een mogelijk incident voor uw organisatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt op basis van het verkregen beeld een inschatting gemaakt hoe weerbaar uw organisatie is bij een mogelijk incident..